Elektrikár – Elektronik pre energetické zariadenia

Hľadáte niečo nové? Nejakú novú výzvu? Nové úspechy?

Tak potom poďte s nami spolupracovať!

Spoločnosť W&K Gesellschaft für Industrietechnik je spoľahlivý partner pre priemyselné montáže strojárskych celkov a elektrických zariadení.

Našich zákazníkov presviedčame už viac ako 25 rokov našimi výkonmi v odvetviach automotive, stavebné materiály, energetika, životné prostredie, potravinárstvo, obalové materiály, ako aj a v hutníctve, oceliarňach a zlievarňach.

Pre ďalšiu expanziu našej spoločnosti na Slovensku - W&K Industrietechnik s.r.o. – v Trenčianskych Tepliciach, hľadáme pozície:

Elektrikár – Elektronik pre energetické zariadenia 

Váš profil:

 • Odborné, resp. technické vzdelanie v obore elektrotechnika (elektrikár, elektrotechnik)
 • Pracovné a montážne skúsenosti
 • Znalosti v elektrotechnike, vyhláška 508/2009Zb, min. § 21 a vyššie
 • Znalosť cudzích jazykov je vítaná (nemecky, anglicky, príp. iné)
 • Znalosť práce s PC – používateľ MS Office
 • Vysoká miera nasadenia, orientácia na zákazníka a poskytované služby
 • Prehľadný a zodpovedný prístup k práci
 • Ochota cestovať – Slovensko a zahraničie
 • Mobilita a nadšenie z práce


Vaše úlohy

 • Elektrické inštalácie nových zariadení, servis ako aj modernizácia a optimalizácia už jestvujúcich priemyselných a energetických zariadení
 • Skúšky zariadení a ich uvádzanie do prevádzky
 • Spolupráca pri prevádzke zariadení

 

Naša ponuka:

 • Dôkladné zaškolenie
 • Dlhodobo perspektívny a zaručený pracovný pomer
 • Dobrá pracovná atmosféra
 • Váš ďalší rozvoj podľa Vašich schopností a nasadenia


Pre ďalšie spracovanie Vašej žiadosti je však potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti výslovne vyslovili súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla uvedenej spoločnosti/spoločnostiam a to: prevádzkovateľom W&K Industrietechnik s.r.o., so sídlom Štvrť SNP 153, Trenčianske Teplice, IČO: 47 836 989 a spoločnosti W&K Gesellschaft für Industrietechnik mbH, so sídlom Faulbach, v Nemecku, ako aj všetkým spoločnostiam spriaznenými s touto spoločnosťou, prostredníctvom internetovej stránky www.wkslovakia.sk alebo www.wkslovakia.com v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Uchádzač o zamestnanie ďalej vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a poskytnuté dobrovoľne.

+ ADD SALARY INFO
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 5€/hod. alebo dohodou v závislosti od schopností, skúseností a vedomostí uchádzača v odbore, pri zahraničných projektoch individuálne dodatkom k zmluve.

Pošlite nám prosím Vašu žiadosť o pracovný pomer s potrebnými podkladmi a nezabudnite v nej uviesť Vaše mzdové očakávania a tiež termín možného nástupu.

W&K Industrietechnik s.r.o.
Štvrť SNP 153
SK-914 51 Trenčianske Teplice

Telefón: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

APLIKUJTE TU

 

 

 

 

 

Kontakt
Telefón: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

KONTAKT
Zastúpenia