Potrubár

Hľadáte niečo nové? Nejakú novú výzvu? Nové úspechy?

Tak potom poďte s nami spolupracovať!

Spoločnosť W&K Gesellschaft für Industrietechnik je spoľahlivý partner pre priemyselné montáže strojárskych celkov a elektrických zariadení.

Našich zákazníkov presviedčame už viac ako 25 rokov našimi výkonmi v odvetviach automotive, stavebné materiály, energetika, životné prostredie, potravinárstvo, obalové materiály, ako aj a v hutníctve, oceliarňach a zlievarňach.

Pre ďalšiu expanziu našej spoločnosti na Slovensku - W&K Industrietechnik s.r.o. – v Trenčianskych Tepliciach, hľadáme pozície:

Potrubár 

Váš profil:

 • Odborné, resp. technické vzdelanie v obore (strojný) mechanik, zámočník
 • Pracovné skúsenosti a znalosti v oblasti hydrauliky, pneumatiky, potrubí
 • Pracovné a montážne skúsenosti vítané, ale aj začiatočníci
 • Znalosť cudzích jazykov je vítaná (nemecky, anglicky, príp. iné)
 • Znalosť práce s PC – používateľ MS Office
 • Vysoká miera nasadenia, orientácia na zákazníka a poskytované služby
 • Prehľadný a zodpovedný prístup k práci
 • Ochota cestovať – Slovensko a zahraničie
 • Mobilita a nadšenie z práce


Vaše úlohy

 • Práca vykonávaná podľa hydraulických schém
 • Ohýbanie potrubí
 • Montáž prírub
 • Spolupráca pri prevádzke zariadení

 

Naša ponuka:

 • Dôkladné zaškolenie
 • Dlhodobo perspektívny a zaručený pracovný pomer
 • Dobrá pracovná atmosféra
 • Váš ďalší rozvoj podľa Vašich schopností a nasadenia


Pre ďalšie spracovanie Vašej žiadosti je však potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti výslovne vyslovili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (nasledujúci odsek doslovne uviesť vo Vašej žiadosti). Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Týmto prejavujem výslovný súhlas so získaním, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch súvisiacich s uchádzaním sa o zamestnanie v spoločnosti W&K Industrietechnik s.r.o., so sídlom Štvrť SNP 153, Trenčianske Teplice, IČO: 47 836 989, a to najmä v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, v motivačnom liste, v osobnom dotazníku a v dokladoch preukazujúcich nadobudnuté vzdelanie a kvalifikáciu. Tento súhlas zároveň poskytujem i spoločnosti W&K Gesellschaft für Industrietechnik mbH, so sídlom Faulbach, Nemecko, ako aj všetkým spoločnostiam spriazneným s touto spoločnosťou. Poskytnuté osobné údaje môžu byť spracované za účelom vedenia evidencie potenciálnych uchádzačov o zamestnanie v spoločnostiach, ktorým je tento súhlas udelený. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Uchádzač o zamestnanie ďalej vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a poskytnuté dobrovoľne.

Pošlite nám prosím Vašu žiadosť o pracovný pomer s potrebnými podkladmi a nezabudnite v nej uviesť Vaše mzdové očakávania a tiež termín možného nástupu.W&K Industrietechnik s.r.o.Štvrť SNP 153SK-914 51 Trenčianske TepliceTelefón: +421 32 285 80 02Fax: +421 32 281 20 00

APLIKUJTE TU

 

 

 

 

  Kontakt
  Telefón: +421 32 285 80 02
  Fax: +421 32 281 20 00

  KONTAKT
  Zastúpenia