Iniciatívna žiadosť o zamestnanie

Môžete sa u nás uchádzať o prácu aj s inou kvalifikáciou.

Prosím zašlite nám:

  • Motivačný list
  • Životopis
  • Vaše oprávnenia, certifikáty
  • Vaše iné kvalifikačné zručnosti, resp. informácie o Vás.

Na E-mailovú adresu

APLIKUJTE TU

Tešíme sa na Vašu žiadosť o zamestnanie!


Pre ďalšie spracovanie Vašej žiadosti je však potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti výslovne vyslovili súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla uvedenej spoločnosti/spoločnostiam a to: prevádzkovateľom W&K Industrietechnik s.r.o., so sídlom Štvrť SNP 153, Trenčianske Teplice, IČO: 47 836 989 a spoločnosti W&K Gesellschaft für Industrietechnik mbH, so sídlom Faulbach, v Nemecku, ako aj všetkým spoločnostiam spriaznenými s touto spoločnosťou, prostredníctvom internetovej stránky www.wkslovakia.sk alebo www.wkslovakia.com v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Uchádzač o zamestnanie ďalej vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a poskytnuté dobrovoľne.

+ ADD SALARY INFO Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 5€/hod. alebo dohodou v závislosti od schopností, skúseností a vedomostí uchádzača v odbore, pri zahraničných projektoch individuálne dodatkom k zmluve.

Kontakt
Telefón: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

office.sk@wkslovakia.sk
Zastúpenia