Mechanické priemyselné montáže

  • mechanické a montážne závody
  • relokácie strojov a technológii
  • montáže hydraulických a pneumatických systémov
  • montáže oceľových konštrukcií
  • výstavba potrubí, vrátane izolácie
  • preprava ťažkých a nadrozmerných nákladov do 500 t
  • údržba a opravy
  • merania zariadení v závodoch
  • uvádzanie do prevádzky
  • nedeštruktívne skúšky (röntgenovým žiarením atď...)
Kontakt
Telefón: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

KONTAKT
Zastúpenia