Projektový a výkonný manažment

  • organizovanie a plánovanie projektov
  • manažment bezpečnosti a kvality
  • verejné obstarávanie a koordinácia projektov
  • montážna dokumentácia a  preberacie protokoly
  • stavebné stroje a zariadenia a ich logistika
  • dozor pri montážach a kontrola nákladov
  • základné aj detailné plánovanie
  • preklady
Kontakt
Telefón: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

KONTAKT
Zastúpenia