Ochrana zdravia a BOZP

  • školenia BOZP a inštruktáže zamestnancov
  • školenia pre žeriavnikov, vodičov vysokozdvižných vozíkov a zdvíhacích plošín
  • kontrola prenosných elektrických spotebičov
  • poskytovanie ochranných pracovných pomôcok
  • kontrola osobných ochranných pomôcok
  • BOZP - manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • HSE- manažment pre firmy a staveniská
  • kontrola nástrojov, kde to  predpisy  vyžadujú
Kontakt
Telefón: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

KONTAKT
Zastúpenia