Zariadenia a nástroje

  • prenájom nástrojov a zariadení pre staveniská všetkých druhov
  • prenájom dopravných vozíkov
  • prenájom kontajnerov všetkých druhov
  • prenájom špeciálnych nástrojov
  • zaobstarávanie nástrojov
  • koncepty pre správu nástrojov
  • koncepty outsourcingu
  • prenájom ťažkých mechanizmov ako  žeriavy, stožiare a pod
Kontakt
Telefón: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

KONTAKT
Zastúpenia